ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
กิจกรรม คำถามเด็ดเคล็ดลับสุขภาพ

post-image

รางวัล iPad Air 32 GB มูลค่า 24,900 บาท
ผู้โชคดี อานนท์ แสงสุวรรณ์กิจกรรม เปิดครัวลุ้นโชค

post-image

รางวัล Samsung Galaxy Note 3 มูลค่า 23,500 บาท
ผู้โชคดี คุณวัชระ วงษ์เกษมกิจกรรม คำถามพาเพลิน รอบ 2

post-image

รางวัล ทองคำ มูลค่า 10,000 บาท
ผู้โชคดี อานนท์ แสงสุวรรณ์
กิจกรรม คิดบวกลุ้นโชค

post-image

รางวัล Honda Scoopy I Aloha มูลค่า 45,000 บาท
ผู้โชคดี คุณสุรชัย ใจช่วง (อยู่ระหว่างดำเนินการแจกรางวัล)กิจกรรม คำถามเด็ดเคล็ดลับสุขภาพ

post-image

รางวัล Sumsung Garaxy S4 Zoom มูลค่า 14,300 บาท
ผู้โชคดี คุณจันทร์จิรา จิ้วผกานนท์กิจกรรม คำถามพาเพลิน

post-image

รางวัล Sumsung Garaxy S4 มูลค่า 19,800 บาท
ผู้โชคดี คุณวิภาวดี ประถมบุตรกิจกรรม กินเที่ยวได้โชค รอบ2

post-image

รางวัล Sumsung Garaxy Note2 มูลค่า 17,900 บาท
ผู้โชคดี คุณวัชระ วงษ์เกษมกิจกรรม ฮาซึ้งตะลึงโป๊ะ รอบ2

post-image

รางวัล Honda Scoopy i มูลค่า 44,000 บาท
ผู้โชคดี คุณวัชระ ไชยโชคกิจกรรม เที่ยวได้โชค รอบ 2

post-image

รางวัล iPad mini wifi (16GB) มูลค่า 11,200 บาท
ผู้โชคดี คุณณิชณัฏฐชญ พรหมนุรักษกิจกรรม คิดบวกได้แต้ม

post-image

รางวัล New iPad Retina 16GB มูลค่า 16,500 บาท
ผู้โชคดี คุณดวงกมล ศรีมันตะกิจกรรม เที่ยวได้โชค รอบ1

post-image

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ มูลค่า 10,000 บาท
ผู้โชคดี คุณสุภัทรา พุกหอมpost-image

รางวัลที่ 2 Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus
ผู้โชคดี คุณณิชณัฏฐชญ พรหมนุรักษ์ผู้โชคดีจากกิจกรรม ฮาซึ้งตะลึงโป๊ะ รอบ1

post-image

รางวัล Phone 4 (8GB) มูลค่า 19,000 บาท
ผู้โชคดี คุณนิตยา จันทร์หากิจกรรม อะไรเอ่ยก๊วนกวน

post-image

รางวัลที่ 1 iPad 2 Wifi (16GB)
ผู้โชคดี คุณศรีสมร เกตุแก้วpost-image

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ มูลค่า 10,000
ผู้โชคดี คุณกิตติพงษ์ พลชากิจกรรม 360 องศาเบเกอรี่น่ารู้

post-image

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ มูลค่า 10,000
ผู้โชคดี คุณณิชณัฎฐชญา พรหมนุรักษpost-image

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ Blackberry Curve 8520
ผู้โชคดี คุณบรรณธนัชนนท์ พรหมนุรักษ์ผู้โชคดีจากกิจกรรม ปังปอนด์รักษ์โลก
รางวัล สร้อยคอทองคำ 1 สลึง 4 รางวัล

post-image

ผู้โชคดี คุณวินัย ปึงพิพัฒน์ตระกูลpost-image

ผู้โชคดี คุณณิชณัฎฐชญา พรหมนุรักษ์post-image

ผู้โชคดี คุณธงชัย ศรีไชโยpost-image

ผู้โชคดี คุณนิกร มาลาคำรางวัล ตุ๊กตาปังปอนด์ 10 รางวัล ได้แก่

1. คุณศรัณย์ชนา ปฏิสังข์
2. คุณอาทิตย์ หมัดขาว
3. คุณงาม พาณิชย์
4. คุณจุฬารัตน์ ประพันธ์
5. คุณสุปราณี วิระวัฒนา
6. คุณจิตพร แสนปือ
7. คุณวันเพ็ญ ส่งเสริม
8. คุณภูมิ จิตต์จันทร์
9. คุณสุรชัย บุญมี
10. คุณนิตยา เดือนขาว